Kalkulator - Kredyt dla firm

Pomagamy dobrać najkorzystniejszą ofertę

Przeprowadzamy przez cały skomplikowany proces kredytowy

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat

Page-slider-img
baner efrr

Kredyty dla firm Zakopane – sprawdź najkorzystniejsze oferty

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z kosztami. Ich ilość w dużej mierze determinowana jest przez rodzaj prowadzonego biznesu. W handlu na przykład tych kosztów jest stosunkowo niewiele, ze względu na to, że towar przechodzi o sprzedawcy do kupującego. Natomiast w usługach tych kosztów jest bardzo wiele. Wiążą się one zazwyczaj z koniecznością zakupu sprzętu, opłaceniem pracownika i koniecznością zapłacenia za materiał. Wielu firm – szczególnie na starcie – nie stać na sfinansowanie wszystkich kosztów tych inwestycji, dlatego decydują się skorzystać z zewnętrznego finansowania, zaciągając np. kredyt dla firm Zakopane.

W związku z tym, że niewiele przedsiębiorstw może pozwolić sobie na rozwój bez dodatkowych środków to rola kredytowania przedsiębiorstw w ostatnich czasach znacznie wzrosła. Na rynku można obecnie znaleźć bardzo wiele możliwości finansowania działalności gospodarczej. Dostępność usług finansowych spowodowała w ostatnich latach dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi kredytowe. To jeden z powodów, dla których postanowiliśmy znacznie rozszerzyć naszą ofertę i skupić się na finansowaniu przedsiębiorców.

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej obecności w świecie finansów, zaoferujemy Ci wyłącznie sprawdzone rozwiązania.

Sieć kontaktów

Bliska współpraca z bankami i innymi instytucjami pozwala nam zaoferować optymalne warunki dla Ciebie.

Skuteczność

Kilkaset realizacji na naszym koncie sprawia, że możesz mieć pewność przyznania finansowania.

Korzystne warunki

Dobierzemy dla Ciebie odpowiednią formę kredytowania i wygodne raty do spłaty.

Najważniejsze aspekty prawne – kredyt dla firm Zakopane

W Polsce wszelkie kwestie dotyczące kredytowania przedsiębiorstw regulowane są przez ustawę o Prawie bankowym. To tam znajduje się kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych i wymagań dokumentacji kredytowej. Przedsiębiorca, który prowadzi swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i rozliczenia się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów może korzystać z kredytów obrotowych, zarówno na rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym, który przeznaczony jest na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, takich jak zakup maszyny czy samochodu do firmy to w tym przypadku może on skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Okres kredytowania różnić się może w zależności od banku – może być on krótki i wynosić do trzech lat, a może być długi i wynosić powyżej trzech lat.

Jak wybrać kredyt dla firm Zakopane?

Przede wszystkim zachęcamy do tego, aby do zaciągnięcia zobowiązania przygotować się w odpowiedni sposób. Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać oferty bankowe znajdujące się na rynku, lub skorzystać z rady profesjonalnego doradcy finansowego lub bankowego. Zalecamy to drugie rozwiązanie, ze względu na to, że jest ono prostsze, szybsze i skuteczniejsze. Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzić wybór najlepszego produktu bankowego – jednocześnie mogąc efektywnie obniżyć RRSO, dzięki dobrym relacjom z osobami decyzyjnymi w bankach.

Samodzielna weryfikacja ofert może okazać się bardzo czasochłonna. Większość przedsiębiorców nie ma czasu na to, aby analizować każdą ofertę krok po kroku. Samodzielna weryfikacja ofert zabiera bardzo wiele czasu, a decydując się na współpracę z nami kompleksową analizę dostajesz za darmo. Warto pamiętać, że nawet na etapie podpisywania umowy, nasze doradztwo jest darmowe. Jak to? Z prostego powodu. Nam – jako doradcom – płaci bank, który w swoje koszty ma wliczoną marżę dla pośredników kredytowych. Dlatego Ty już nie masz po swojej stronie innych kosztów.

Porozmawiaj o tym, darmowa porada!

Zostaw numer lub zadzwoń

  Czego potrzebuje, aby złożyć wniosek? Kredyt Zakopane

  W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej do zawarcia umowy kredytowej będą niezbędne poniższe dokumenty:

  • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania
  • dowód osobisty wnioskodawcy (osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą)
  • deklaracje PIT 36/36L razem z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym
  • podsumowanie książki przychodów i rozchodów
  • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o niezaleganiu z płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
  • wniosek kredytowy

  Dokumenty te pozwolą na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie której możliwe będzie podjęcie decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wnioskowanego finansowania.

  Kredyty Zakopane – jakie zabezpieczenie wybrać?

  Zabezpieczenie jest niezbędnym elementem każdego finansowania udzielanego przez bank. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być dokonywane w wielu formach. Każda z nich posiada swoją odrębną charakterystykę i specyficzne cechy.

  Podstawowe formy zabezpieczeń to:

  • Hipoteka – obciąża ona nieruchomość dłużnika poprzez prawo do dochodzenia roszczenia na skutek wpisu do ksiąg wieczystych. Pozwala wierzycielowi uzyskać pierwszeństwo dochodzenia swych praw nawet po zmianie właściciela nieruchomości.
  • Kaucja – kaucjodawca składa bankowi zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych przedmiotów wartościowych i instrumentów pieniężnych.
  • Zastaw na prawach – dotyczy przede wszystkim praw zbywalnych, czyli papierów wartościowych, praw w zakresie wynalazczości i udziałów w spółkach.
  • Blokada środków na rachunku bankowym – wyodrębnienie środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów, które należą do przedsiębiorcy lub poręczyciela, oraz udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń.
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów, czyli maszyn, pojazdów i zapasów na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu.
  • Zabezpieczenia osobowe – gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia wekslowe, cesje wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, weksel własny in blanco.