Kalkulator - Kredyt dla firm

Pomagamy dobrać najkorzystniejszą ofertę

Przeprowadzamy przez cały skomplikowany proces kredytowy

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat

Page-slider-img
baner efrr

Kredyty dla firm Zakopane – sprawdź najkorzystniejsze oferty

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z kosztami. Ich ilość w dużej mierze determinowana jest przez rodzaj prowadzonego biznesu. W handlu na przykład tych kosztów jest stosunkowo niewiele, ze względu na to, że towar przechodzi o sprzedawcy do kupującego. Natomiast w usługach tych kosztów jest bardzo wiele. Wiążą się one zazwyczaj z koniecznością zakupu sprzętu, opłaceniem pracownika i koniecznością zapłacenia za materiał. Wielu firm – szczególnie na starcie – nie stać na sfinansowanie wszystkich kosztów tych inwestycji, dlatego decydują się skorzystać z zewnętrznego finansowania, zaciągając np. kredyt dla firm Zakopane.

W związku z tym, że niewiele przedsiębiorstw może pozwolić sobie na rozwój bez dodatkowych środków to rola kredytowania przedsiębiorstw w ostatnich czasach znacznie wzrosła. Na rynku można obecnie znaleźć bardzo wiele możliwości finansowania działalności gospodarczej. Dostępność usług finansowych spowodowała w ostatnich latach dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi kredytowe. To jeden z powodów, dla których postanowiliśmy znacznie rozszerzyć naszą ofertę i skupić się na finansowaniu przedsiębiorców.

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej obecności w świecie finansów, zaoferujemy Ci wyłącznie sprawdzone rozwiązania.

Sieć kontaktów

Bliska współpraca z bankami i innymi instytucjami pozwala nam zaoferować optymalne warunki dla Ciebie.

Skuteczność

Kilkaset realizacji na naszym koncie sprawia, że możesz mieć pewność przyznania finansowania.

Korzystne warunki

Dobierzemy dla Ciebie odpowiednią formę kredytowania i wygodne raty do spłaty.

Najważniejsze aspekty prawne – kredyt dla firm Zakopane

W Polsce wszelkie kwestie dotyczące kredytowania przedsiębiorstw regulowane są przez ustawę o Prawie bankowym. To tam znajduje się kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych i wymagań dokumentacji kredytowej. Przedsiębiorca, który prowadzi swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i rozliczenia się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów może korzystać z kredytów obrotowych, zarówno na rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym, który przeznaczony jest na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, takich jak zakup maszyny czy samochodu do firmy to w tym przypadku może on skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Okres kredytowania różnić się może w zależności od banku – może być on krótki i wynosić do trzech lat, a może być długi i wynosić powyżej trzech lat.

Jak wybrać kredyt dla firm Zakopane?

Przede wszystkim zachęcamy do tego, aby do zaciągnięcia zobowiązania przygotować się w odpowiedni sposób. Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać oferty bankowe znajdujące się na rynku, lub skorzystać z rady profesjonalnego doradcy finansowego lub bankowego. Zalecamy to drugie rozwiązanie, ze względu na to, że jest ono prostsze, szybsze i skuteczniejsze. Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzić wybór najlepszego produktu bankowego – jednocześnie mogąc efektywnie obniżyć RRSO, dzięki dobrym relacjom z osobami decyzyjnymi w bankach.

Samodzielna weryfikacja ofert może okazać się bardzo czasochłonna. Większość przedsiębiorców nie ma czasu na to, aby analizować każdą ofertę krok po kroku. Samodzielna weryfikacja ofert zabiera bardzo wiele czasu, a decydując się na współpracę z nami kompleksową analizę dostajesz za darmo. Warto pamiętać, że nawet na etapie podpisywania umowy, nasze doradztwo jest darmowe. Jak to? Z prostego powodu. Nam – jako doradcom – płaci bank, który w swoje koszty ma wliczoną marżę dla pośredników kredytowych. Dlatego Ty już nie masz po swojej stronie innych kosztów.

Porozmawiaj o tym, darmowa porada!

Zostaw numer lub zadzwoń

  Czego potrzebuje, aby złożyć wniosek? Kredyt Zakopane

  W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej do zawarcia umowy kredytowej będą niezbędne poniższe dokumenty:

  • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania
  • dowód osobisty wnioskodawcy (osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą)
  • deklaracje PIT 36/36L razem z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym
  • podsumowanie książki przychodów i rozchodów
  • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o niezaleganiu z płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
  • wniosek kredytowy

  Dokumenty te pozwolą na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie której możliwe będzie podjęcie decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wnioskowanego finansowania.

  Kredyty Zakopane – jakie zabezpieczenie wybrać?

  Zabezpieczenie jest niezbędnym elementem każdego finansowania udzielanego przez bank. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być dokonywane w wielu formach. Każda z nich posiada swoją odrębną charakterystykę i specyficzne cechy.

  Podstawowe formy zabezpieczeń to:

  • Hipoteka – obciąża ona nieruchomość dłużnika poprzez prawo do dochodzenia roszczenia na skutek wpisu do ksiąg wieczystych. Pozwala wierzycielowi uzyskać pierwszeństwo dochodzenia swych praw nawet po zmianie właściciela nieruchomości.
  • Kaucja – kaucjodawca składa bankowi zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych przedmiotów wartościowych i instrumentów pieniężnych.
  • Zastaw na prawach – dotyczy przede wszystkim praw zbywalnych, czyli papierów wartościowych, praw w zakresie wynalazczości i udziałów w spółkach.
  • Blokada środków na rachunku bankowym – wyodrębnienie środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów, które należą do przedsiębiorcy lub poręczyciela, oraz udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń.
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów, czyli maszyn, pojazdów i zapasów na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu.
  • Zabezpieczenia osobowe – gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia wekslowe, cesje wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, weksel własny in blanco.

  Szukasz kredytu ale nie wiesz od czego zacząć?

  Zobacz nasz krótki materiał wideo

  Kliknij skontaktuj się